Beata Hlavenkova

Beata Hlavenková

Hudobná skladateľka, pianistka
WWW.BEATAHLAVENKOVA.COM
Autorka hudby na CD Pišlické příběhy
Autorka zneliek vo všetkých reklamných spotoch na pišlické hračky
Žije s rodinou v Prahe.

Smelo nás pošlite do sveta