Karel Jirsa

Stolár, sústružník, výrobca hračiek
WWW.DREVENAKACA.CZ
Sústruží pišlikov.
S manželkou a deťmi žije a pracuje v Dobruške.

Smelo nás pošlite do sveta