Václav Kvapil

Učiteľ, s manželkou prevádzkuje penzión, chová kozy.
WWW.PENZIONUSERVACE.CZ
S Dušanom a so synom Jáchymom vymýšľa svet pišlikov.
Je autorom pišlických príbehov.
Obchodne zastupuje pišlické hračky.
Žije v Starej Červenej Vode, s manželkou majú 4 deti.

Smelo nás pošlite do sveta